Domov » Novice » Volitve 2014 – Slovenska demokratska stranka

Volitve 2014 – Slovenska demokratska stranka

sds

Slovenska demokratska stranka je v slovenskem politi?nem prostoru prisotna vse od leta 1989. Program stranke sestoji iz odgovorov na klju?ne izzive naše države. Njihove zaveze bodo – za 50 evrov mese?no ve?ja pla?a za vse, ki zaslužijo do 1000 evrov, štipendirano pripravništvo v višini 300 evrov na mesec za vse mlade, ki bodo uspešno zaklju?ili šolanje, razbremenitev družin, ne bo znižanja pokojnin, ne bo nepremi?ninskega davka, itn. Sredstva za vse te in še številne druge ukrepe pa bi zagotovili iz naslova pove?anja gospodarske rasti. V 9., 10. in 11. VO 8. VE kandidirajo Andrej ?uš, Miroslav Luci in Suzana Lep Šimenko. Pod geslom enotni zmagujemo se bodo v SDS-u trudili prekiniti za?aran krog – pove?ati zasebno potrošnjo, kar bi prineslo ve? pla?anih davkov in prispevkov, ve? zaposlenih bi pomenilo manjši pritisk na pokojninski sistem. Program so poimenovali Za gospodarsko rast, pravi?nost in nova delovna mesta, kar bo njihova zaveza za uresni?itev.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. julija 2014.)

Na vrh