Domov » Novice » Volitve 2014 – Združena levica

Volitve 2014 – Združena levica

zl

V tem tednu so program stranke in kandidate na prihajajo?ih pred?asnih državnozborskih volitvah predstavili tudi v Združeni levici, ki jo sestavljajo tri stranke in civilno-družbena gibanja ter posamezniki. V Združeni levici so skupaj stopile Iniciativa za demokrati?ni socializem, Stranka za trajnostni razvoj in Demokrati?na stranka dela, 4. blok pa sestoji iz civilno-družbenih gibanj in posameznikov. Njihov skupni programski dokument se imenuje Pot v demokrati?ni ekološki socializem. Od ostalih politi?nih strank se po njihovem mnenju razlikujejo v tem, da so obrnjeni k ?loveku in želijo ustaviti tok od revnih k bogatim. Zase pravijo, da so sodobna napredna koalicija strank in gibanj, ki zastopa ideje demokrati?nega ekološkega socializma, ki se bo trudila za pravico ljudi do dela, za pravi?no delitev, soupravljanje delavcev, do gospodarske rasti pa ne sme priti na ra?un zaposlenih. V 10. in 11. volilnem okraju 8. volilne enote se bosta za glasove volivcev potegovala Romeo Varga in Boštjan Koražija z željo, da se ljudem vrne dostojanstvo, da se zmanjšajo neenakosti v družbi, da se zagotovijo primerni pogoji bivanja, itn. Slovenijo želijo usmeriti proti druga?ni prihodnosti – takšni, ki bo temeljila na vrednotah solidarnosti, okoljske odgovornosti, enakosti in pravi?nosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. julija 2014.)

Na vrh