Domov » Novice » Vpliv izdatnih padavin na letošnji pridelek

Vpliv izdatnih padavin na letošnji pridelek

buce

Ob izdatnih padavinah v prvi polovici septembra se je položaj na kmetijskih površinah še dodatno zaostril. V prvih devetih mesecih tega leta je namre? padlo že ve? padavin, kot je dolgoletno povpre?je za vse leto. Precej so uni?eni bu?e, koruza in oljna ogrš?ica. Na obmo?ju Podravja je prizadetih 10.400 hektarjev njivskih površin. Optimalni ?as za siliranje kuruze je že mimo, vendar s stroji trenutno ne morejo na njive. Koruza je prezrela, na storžih pa se je za?ela pojavljati plesen, predvsem iz rodu Fusarium sp. Bu?e že mo?no gnijejo. Zaš?ita pred boleznimi na sadnem drevju je bila letos zaradi ugodnih pogojev za razvoj bolezni za 40 odstotkov dražja. Veliko sadja je že odpadlo. Velike težave se pojavljajo tudi v vinogradih. Posledice poplav in mo?e bi se bistveno omilile, ?e bi se v prihodnje nadaljevalo suho vreme. Kmetje si predvsem želijo suhega vetra, ki bi osušil rastline in tla. Pri vseh kulturah se zaradi obilne letine v sosednjih deželah kažejo pri poljš?inah rekordno nizke cene, kar bo stanje v kmetijstvu še poslabšalo.

 (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 25. septembra 2014)

Na vrh