Domov » Novice » Vršilec dolžnosti direktorja Občinske uprave MO Ptuj je magister Janez Merc

Vršilec dolžnosti direktorja Občinske uprave MO Ptuj je magister Janez Merc

Mag Janez Merc
Ptujski župan Miran Sen?ar je v za?etku tedna za vršilca dolžnosti direktorja Ob?inske uprave Mestne ob?ine Ptuj pooblastil mag. Janeza Merca, ki bo to delo opravljal dolo?en ?as. Za omenjeno delovno mesto je bil na podlagi prvega odstavka 58. ?lena Zakona o javnih uslužbencih objavljen s strani Mestne ob?ine Ptuj javni nate?aj, ki je bil zaklju?en 7. novembra. Po podatkih, ki smo jih prejeli se je za ta delovno mesto prijavilo štirinajst kandidatov, izmed katerih trinajst izpolnjuje pogoje. Dolo?eni kandidati so morali dopolniti svoje vloge in realno je pri?akovati, da bo novi direktor izbran najkasneje v roku meseca dni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. novembra 2014.)

Na vrh