Domov » Novice » Vse več ljudi se obrača na Rdeči križ

Vse več ljudi se obrača na Rdeči križ

rdeci kriz

Zimski meseci so tudi v letošnjem letu pokazatelj, kako velika je socialna stiska ljudi Na ptujskem Obmo?nem združenju Rde?ega križa smo preverjali, koliko ljudi se je obrnilo po pomo?. Prvo polletje lanskega leta za ptujski Rde?i križ niti ni bilo veliko presene?enje, saj so se nanj pripravili in so ga tudi pri?akovali. Ve?je število prosilcev pa se je po pomo? za?elo obra?ati od oktobra dalje. Ker je pomo? EU prišla šele v juliju, avgustu, je nekaj prosilcev celo izpadlo. ?e bi imeli zadostne koli?ine hrane, bi bila kon?na številka ob?utno ve?ja. V lanskem letu se je po pomo? obrnilo 15.168 prosilcev, v letu 2011 je ta številka znašala 13.749, kar je zgovoren podatek, da se stiska ljudi pove?uje. Zato v leto, ki je pred nami, na Obmo?nem združenju Rde?ega križa Ptuj zrejo strahoma. Tudi zaradi tega, ker se pove?uje število prosilcev iz družin, kjer so ljudje zaposleni, a njihovi dohodki ne zadostujejo za pokrivanje stroškov osnovnih življenjskih potreb.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. januarja 2013.)

Na vrh