Domov » Novice » Vse več pomoči potrebnih

Vse več pomoči potrebnih

socialna slika

Po kon?nih podatkih Statisti?nega urada Republike Slovenije za lansko leto se je stopnja tveganja revš?ine zvišala za eno odstotno to?ko. Pod pragom tveganja revš?ine je lani živelo približno 291.000 ljudi. Na Karitas in Rde?em križu ocenjujejo, da se je socialna slika še poslabšala. Oboji pomagajo po svojih najboljših mo?eh, poudarjajo pa, da gre velika zahvala tudi posameznikom, ki slišijo stisko ljudi in jim pomagajo s hrano, obla?ili in ostalimi potrebš?inami. Žal, si nekateri, ki bi nad to sliko morali imeli pogled, zatiskajo o?i. Cafutova poudarja, da prete?e tudi veliko preve? ?asa s strani države, preden pomo? pride do pomo?i potrebnih. Pater Kvas je ob vprašanju o socialni sliki tudi malce kriti?en in poudarja, da se moramo vprašati tudi to, kaj smo sami storili, da bi lastno stisko omilili in da je veliko primerov tudi takšnih, kjer so ljudje zmožni delati, pa tega no?ejo. Na Centru za socialno delo ugotavljajo, da se je slika obrnila predvsem pri mladih, ki so leta nazaj ostajali doma in niso iskali priložnosti niti nekaj kilometrov izven doma?ega kraja, kaj šele v tujini. Obrnjena situacija, pa je za sabo potegnila slabše življenje starejših, ki vse bolj izgubljajo socialno mrežo, sami zase pa niso sposobni poskrbeti. Opažajo tudi, da se pove?uje število ljudi, ki zaradi nepla?anih položnic in materialne stiske, enostavno nimajo kje živeti. Nekaj od teh je streho nad glavo našlo v Dijaškem domu Ptuj, a ta rešitev je le za?asna. Na to problematiko so na CSD Ptuj vseskozi opozarjali, ker pa je situacija takšna, da se brez strehe nad glavo znajde vse ve? ljudi, bo do neke rešitve, tudi s strani županov sosednjih ob?in, v kratkem moralo priti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. decembra 2014.)

 

Na vrh