Domov » Novice » Z aprilske seje Kolegija županov Spodnjega Podravja

Z aprilske seje Kolegija županov Spodnjega Podravja

kolegij zupanov

Prejšnji teden so se na seji sestali župani Spodnjega Podravja. Najve? ?asa je bilo posve?enega informacijam s podro?ja gospodarskih javnih služb. Najprej je bila županom podana informacija v zvezi s postopkom razpisa koncesije izvajanja javnih služb za ravnanje s komunalnimi odpadki. Na razpis so se prijavili trije ponudniki, vsi trije izpolnjujejo pogoje, zato za ta teden na?rtujejo 1. krog konkuren?nega dialoga. Izpostavljena je bila problematika izgradnje zbirnih centrov, za katero je bilo predlagano naslednje. Sledile so informacije o uskladitvi cen na podro?ju gospodarskih javnih služb in varstva okolja. Do konca meseca morajo namre? izvajalci državi poslati elaborate, ki bodo pripravljeni v skladu z novo metodologijo. Stališ?a posameznih županov do predloga o enotnih cenah bomo predstavili v eni od prihodnjih kronik. Sicer pa je na kolegiju Peter Priboži? predstavil še namakanje kot razvojno priložnost v programskem obdobju 2014 – 2020 in pa direktorica Darja Harb informacijo, da Ptuj bogatejši za 1. visokošolski program.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. aprila 2013.)

Na vrh