Domov » Novice » Splošno » Z aprilske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Z aprilske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Na tokratni seji so ptujski mestni svetniki obravnavali kar 19 to?k dnevnega reda. Med pomembnejšimi so bile Predlog Zaklju?nega ra?una prora?una Mestne ob?ine Ptuj za leto 2011 ter to?ki, ki sta se nanašali na ravnanje s komunalnimi odpadki. Svetnice in svetniki so na ponedeljkovi seji sprejeli zaklju?ni ra?un prora?una za minulo leto, ki je potekalo teko?e, prihodki pa so bili z rebalansom realizirani v višini 99,5%.Nižja realizacija odhodkov je posledica nerealiziranih investicij Leto so tako zaklju?iti pozitivno, s 3,2 MIO presežka, sredstva pa se bodo prenesla v leto 2012. O zaklju?nem ra?unu so razpravljali na posameznih odborih, kjer razen nekaterih podrobnosti, ve?jih pripomb ni bilo. Daje pa ta zaklju?ni ra?un, ki je bil sprejet s 26 glasovi za, napoved in sliko, kaj bodo morali na?rtovati v letošnjem letu. Sprejeli so tudi oba predpisa, ki bosta omogo?ila urejanje opravljanja s komunalnimi odpadki.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. aprila 2012)

Na vrh