Domov » Novice » Splošno » Z julijske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Z julijske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Ptujski mestni svetniki so se sestali na 20. redni seji, na kateri so obravnavali 13 to?k dnevnega reda. Najdlje so se zadržali pri obravnavi Poro?ila o polletni realizaciji prora?una Mestne ob?ine Ptuj za leto 2012. Prihodki so bili realizirani z kar 41,8% realizacijo, kar znaša 12,3 MIO evrov. Na sam prora?un pa je imel vpliv tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je prinesel spremembe tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Nekateri svetniki so bili ob poro?ilu o polletni realizaciji prora?una vendarle malce skepti?ni. Kar se izdatkov ti?e, župan svetnikom odgovarja, da so glede na krizno situacijo zelo previdni. Koliko bo možno realizirati, katere investicije sploh za?eti in katere dokon?ati, pa bodo svetniki glede na težke ?ase, v katerih smo, morali še temeljito razpravljati na vseh prihodnjih sejah. Sicer so vse ostale to?ke dnevnega reda tekle dokaj teko?e.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. julija 2012)

Na vrh