Domov » Novice » Splošno » Zadnja seja Mestnega sveta MO Ptuj v tem letu

Zadnja seja Mestnega sveta MO Ptuj v tem letu

V prejšnjem tednu so se ptujske svetnice in svetniki sestali na 4. izredni seji. Obravnavali so predlog sklepa o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v MO Ptuj. Zadnja izredna seja v tem letu je minila gladko, brez zapletov. Pred tem pa so se do predloga opredelili na skupni seji treh odborov. V tem letu se je Mestni svet sestal na trinajstih rednih in štirih izrednih sejah, same to?ke dnevnega reda pa so se nanašale predvsem na ob?insko zakonodajo, investicijske projekte in kadrovsko politiko javnih institucij. Zagotovo je preteklo leto najbolj zaznamoval prora?un, s tem pa so bili tesno povezani tudi investicijski projekti. Vsak si ga bo zapomnil po svoje. Želja in izzivov za leto 2012 ne manjka, svetnice in svetniki pa se bodo tudi v prihodnje trudili za dobrobit vseh ob?ank in ob?anov.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. decembra 2011)

Na vrh