Domov » Novice » Zaključena I. faza projekta Celovito varovanje vodnih virov Podtalnice Ptujskega polja

Zaključena I. faza projekta Celovito varovanje vodnih virov Podtalnice Ptujskega polja

cistilna naprava

I. faza projekta Celovito varovanje vodnih virov Podtalnice Ptujskega polja je zaklju?ena. Zgodba ima svoje za?etke v letu 2002, ko je pet ob?in s Komunalnim podjetjem Ptuj d.d. pristopilo k regionalnemu projektu zaš?ite kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja.Pet let kasneje, torej leta 2007, se je na obmo?ju petih ob?in pri?ela izvedba projekta Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja, pogodba za izvedbo projekta pa je bila podpisana z izvajalcem Cestnim podjetjem Maribor. Ker je kriza naredila svoje in je s februarjem 2011 CPM šel v ste?aj, je bila pogodba za izvajanje del podpisana z novim izvajalcem Elektrostudiem, ki je projekt tudi dokon?al. Centralna ?istilna naprava je zadnje uporabno dovoljenje pridobila konec decembra. Prav slednja je terjala najve?, saj gre za kapaciteto 68.000 populacijskih enot. Rekonstrukcija je obsegala zamenjavo tehnološkega ?iš?enja in celotne strojne opreme ter izgradnjo novih objektov. Odpadne vode so v sekven?nih bazenih terciarno o?iš?ene, kar pomeni z odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin. Presežno blato je strojno obdelano, dehidrirano in sušeno. Sicer je bilo v okviru investicije, ki je znašala 31,8 MIO evrov, zgrajeno 52.198 m kanalizacije in 20.535 m vodovoda v ob?inah Gorišnica, Hajdina, Kidri?evo in Starše. Kako bo s sofinanciranjem projekta Odvajanje in ?iš?enje odpadnih voda na obmo?ju Ptujskega polja, ki bi moral biti naslednji, pa na Mestni ob?ini Ptuj še ne vedo, saj s strani pristojnega ministrstva niso prejeli še nobenega odgovora na predloženo vlogo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. januarja 2013.)

 

Na vrh