Domov » Novice » Splošno » Zaključna konferenca projekta Bratenje mest

Zaključna konferenca projekta Bratenje mest

Minuli teden so na zaklju?ni ?ezmejni konferenci predstavili rezultate projekta Bratenje mest – korak proti boljši in združeni Evropi. Mednarodno povezovanje ima lahko številne prednosti in prav te so želeli preko primerov dobrih praks predstaviti lokalni skupnosti. Z rezultati projekta so zadovoljni, saj so uspeli uresni?iti zadane cilje. Prišli so do tega, da se ob?ani med sabo resni?no družijo, da je prišlo do medsebojnega spoznavanja in da bodo prav ti ljudje delali nove projekte. Prav to pa je bilo najve?je pri?akovanje samega projekta. Ne le da dosegli želene rezultate, celo presegli so jih, kar je najpomembneje, navezali so mo?na poznanstva in težnje po sodelovanju tudi v prihodnosti. Ker Hrvaško ?aka v vstop v Evropsko unijo, se jim zdi vsako sodelovanje izjemnega pomena. Pomembno je, da vzpostavijo kontakt s slovenskimi mesti, sosednjo ob?ino Lendavo, Mursko Soboto in Ptujem, da pridobijo nekaj pozitivnih izkušenj, ki so jih ta mesta pridobila na podlagi kandidiranja projektov, sofinanciranih s strani strukturnih in kohezijskih skladov Evropske unije. V tem mestih je namre? viden velik napredek. Najpomembnejše pri vsem tem je, da se med sabo povezujejo ljudje posameznih držav in spoznavajo razli?ne kulture, narode, znanje ter izkušnje, predvsem pa da se izmenjujejo primeri dobrih praks.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. decembra 2011)

Na vrh