Domov » Novice » Zbiranje nevarnih snovi na Ptuju

Zbiranje nevarnih snovi na Ptuju

Zbiranje nevarnih odpadkov
Javne službe Ptuj v tem tednu v Mestni ob?ini Ptuj izvajajo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Gre za premi?no zbiralnico in na devetnajstih dolo?enih mestih nevarne odpadke vedno prevzamejo posebej usposobljeni delavci, ki poskrbijo za pravilno ravnanje s temi odpadki  Nevarne snovi so tiste, ki imajo eno ali ve? nevarnih lastnosti, kot so eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost in nevarnost za okolje. V prihodnjih dneh bo zbiranja nevarnih odpadkov potekalo v dolo?enih predelih Ptuja, v Spuhlji, na Rogoznici. V Podvincih, Kicarju in na Turniš?ah. Podroben razpored zbiranj pa je objavljen na spletni strani Javnih služb Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. novembra 2014.)

Na vrh