Domov » Novice » Zbornik ob 60-letnici delovanja Radiokluba Ptuj

Zbornik ob 60-letnici delovanja Radiokluba Ptuj

radioklub ptuj

Radioklub Ptuj je bil ustanovljen leta 1954 in je eden najstarejših klubov v Sloveniji in tudi nekdanji Jugoslaviji. Je del Zveze radioamaterjev Slovenije, ki šteje 73 klubov po vsej državi. Ob 60. obletnici kluba je Mestni svet Mestne ob?ine Ptuj za dolgoletno uspešno delovanje ter posebne zasluge na podro?ju promoviranja in razvoja radioamaterstva v slovenskem in mednarodnem prostoru, klubu podelil zlato plaketo Mestne ob?ine Ptuj. V tem letu pa so izdali tudi zbornik, ki so ga predstavili na slavnostni prireditvi v prostorih Knjižnice Ivana Potr?a Ptuj. Tam so postavili tudi priložnostno razstavo. V kulturnem programu so nastopili Tamburaši iz Cirkulan in Aljaž Selinšek. »Radioamaterstvo je organizirana dejavnost, katere namen je izobraževanje, raziskovanje ter vzpostavljanje amaterskih radijskih zvez med radioamaterji doma in po svetu, samo iz osebnega veselja in brez pridobitniških namenov. Med izobraževanjem želimo zanimivost, lepoto in raznovrstnost radioamaterstva prikazati zlasti mladim in seveda vsem ostalim, ki jih to zanima,« je v zborniku, ki je izšel ob 60. Letnici delovanja kluba zapisal eden najstarejših ?lanov Herman Škrinjar. Radioklub Ptuj je ena najstarejših, neprekinjeno delujo?ih organizacij s podro?ja tehni?ne kulture na ptujskem obmo?ju. Ustanovljen je bil 6. julija 1954, predsednik pa je bil Alojz Nadižar. Že v prvem letu delovanja je klub štel 50 ?lanov. V prvi te?aj je bilo vpisanih 37 te?ajnikov. V za?etku leta 1955 je bila ustanovljena prva sprejemno-oddajna sekcija.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 18. septembra 2014)

Na vrh