Domov » Novice » Življenje Denisa Čeha danes

Življenje Denisa Čeha danes

pomoc denisu

Leto dni mineva, odkar je bila javnosti predstavljena žalostna zgodba Denisa ?eha iz Spuhlje, ki je skupaj z dedkom živel v dotrajani hiši, za name?ek pa se je po izgubi mame nanj vsul plaz dolgov. Zgodba se je v letu vendarle obrnila na bolje. Ni jih bilo malo, ki so se odzvali na Denisovo stisko in mu prisko?ili na pomo?. Zbirali so najnujnejše potrebš?ine, hrano, obla?ila, drva, material za obnovo hiše, ki so se je lotili dobri podjetniki, mestni odbor Rde?ega križa Ptuj pa je odprl poseben transakcijski ra?un, na katerega so se zbirala sredstva za popla?ilo dolgov. Po letu dni živita Denis in dedek povsem druga?e. Denisu je na pomo? prisko?il tudi Center za socialno delo, direktor pa je hvaležen slehernemu posamezniku, ki je omogo?il, da so sedaj bivalne razmere Denisa in njegovega dedka normalne. Breme izpred leta dni, je danes manjše in lažje, za kar gre zahvala vsem, ki so v tej žalostni zgodbi našli izziv ter poslanstvo pomagati. Zagotovo je vsakemu izmed teh, ki so pomagali, toplo pri srcu, ko se peljejo mimo Denisove hiše, saj vedo, da je življenje zdaj vsaj dostojno.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. februarja 2013.)

Na vrh