Domov » Novice » Župan podelil visoka prizanja ptujskim gasilcem

Župan podelil visoka prizanja ptujskim gasilcem

Nagrade za ptujske gasilce
Župan Mestne ob?ine Ptuj doktor Štefan ?elan je pripravil poseben sprejem za ?lane Prostovoljnega gasilskega društva Ptuj, ki so nesebi?no in ?lovekoljubno nudili pomo? ljudem v izrednih težavah ob poplavah katastrofalnih razsežnosti v Republiki Srbiji. Devet ?lanov Prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je bilo v dveh ekipah pod vodstvom Igorja Fekonje na poplavljenem terenu, kjer so opravljali specifi?ne naloge. Za opravljeno delo na poplavljenih podro?jih je ptujski župan gasilce nagradil s Pe?atom mesta Ptuja z likom svetega Jurija in pripadajo?imi listinami. Te so prejeli Igor Fekonja, Denis Pušnik, Sašo Derviši, Rudi Topolovec, Martin Vrban?i?, Andrej Himelrajh, Ino Suhadolnik Šomen, Martin Vrban?i? mlajši in Tadej Tofant.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronila, dne 17. julija 2014.)

Na vrh