Domov » Novice » Pripojitev zavodov

Pripojitev zavodov


V sejni sobi Športne dvorane Mladika je Športna zveza Mestne občine Ptuj pripravila tiskovno konferenco. Na njej sta spregovorila sklicatelj predsednik zveze Franjo Rozman in direktor Zavoda za šport Ptuj Sandi Mertelj. Oba sta pojasnila razloge, zakaj sta proti pripojitvi javnega zavoda Zavoda za šport Ptuj in javnega zavoda Centra interesnih dejavnosti Ptuj k javnemu zavodu Javni zavod za turizem Ptuj. Prav tako sta izpostavila vplive te pripojitve na razvoj športa v Mestni občini Ptuj in izpostavila sta opravljeno delo zavoda, ki deluje od leta 1994.

Izjava Franja Rozmana, predsednika Športne zveze Mestne občine Ptuj

V imenu upravnega odbora ŠZ MO Ptuj podajam izjavo, ki sem jo predstavil v razširjeni obliki na tiskovni konferenci, ki je bila v sredo, 6.9.2023, ob 17.00, v sejni sobi Športne dvorane Mladika, Čučkova ulica 8, 2250 Ptuj na temo »Pripojitev javnega zavoda Zavod za šport Ptuj in javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj k javnemu zavodu Javni zavod za turizem Ptuj in vpliv te pripojitve na razvoj športa v MO Ptuj.«.

Ob napovedani pripojitvi Zavoda za šport k Javnemu zavodu za turizem in s tem ukinitvijo Zavoda za šport smo v športni sferi zelo zaskrbljeni in temu nasprotujemo, saj nimamo nobenih konkretnih informacij. Nismo bili povabljeni k sooblikovanju sklepa o pripojitvi, niti o smiselnosti te pripojitve – razen racionalizacije in kakšno izboljšanje za razvoj športa bo ta pripojitev prinesla.
Po sedaj znanih informacijah bi se naj najmanj eno delovno mesto na področju športa ukinilo. Kdo bo prevzel naloge tega zaposlenega in kakšni bodo stroški uvajanja in širitve delovnih obveznosti za tega zaposlenega oziroma več zaposlenih?

Kdo od strokovnjakov s področja športa je bil vključen v pripravo tega sklepa in v študijo proučitve smiselnosti reorganizacije javnih zavodov v MO Ptuj? So sodelovali zaposleni na Zavodu za šport Ptuj in strokovne službe v MO Ptuj?

V viziji in strategiji Mestne občine Ptuj 2015 – 2025 nismo nikjer zasledili, da bi bilo napisana namera pripojitve Zavoda za šport Ptuj k drugemu zavodu, kot je to navedeno v dokumentu (stran 39).

Predviden je tudi prihodek od najemnin za prostore, ki jih sedaj uporablja Zavod za šport Ptuj in se bodo po pripojitvi sprostili. Kakšna bo dejavnost najemnikov, da bodo zmogli najemnino 10 EUR/m2?

Zakaj se je naredila anketa na družabnem omrežju ni pa se naredila anketa na reprezentativnem vzorcu?
Po dosedanji sestavi sveta Zavoda za šport Ptuj je 5 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavniki, ki jih predlaga Športna zveza Mestne občine Ptuj in 1 predstavnik zaposlenih. V predlagani sestavi sveta Javnega zavoda Ptuj je med 5 člani le 1 predstavnik zainteresirane javnosti s področja delovanja zavoda in nobenega določila ni, da bo imel šport svojega predstavnika. Na delovanje športne politike v MO Ptuj športna sfera nima več možnosti soodločanja.

Po našem mnenju je takšna nova organiziranost športa v zavodu, ki ima tri stebre za razvoj športa na Ptuju ni primerna. V študiji so navedena neprimerljiva mesta z MO Ptuj, saj so občine Hrastnik, Medvode, Ljutomer in Žalec manjše od naše občine in tudi razvejanosti športnih dejavnosti nimajo v primerljivem številu kot je to v MO Ptuj. V Novem mestu je skupni zavod prekratek čas, da bi bil primeren za oceno smotrnosti.

Vsak administrativen in političen poseg v športno dejavnost brez temeljitega premisleka, vključevanja vseh deležnikov in ocenjevanja smotrnosti iz različnih smeri – ne samo rentabilnosti lahko zelo škodljiv in lahko naredi nepopravljivo škodi tudi na večih generacijah otrok in mladine.

Odgovor županje Mestne občine Ptuj Nuške Gajšek.

Ideja o združitvi zavodov ni nova ideja, saj je prisotna že kar nekaj let. Pojavlja se ob čisto vsaki kampanji in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Tudi veliko skupin, ki je kandidiralo na listi za mestni svet, je imelo v svojem programu napisano, da je potrebna neka oblika reorganizacije. In ker smo bili mnenja, da je čas dozorel tudi glede na okoliščine, tudi glede na to, v kar nas nekako tudi usmerjajo vsi dokumenti, ki se sprejemajo na državni ravni, od raznoraznih strategij do tega, da tudi država prepoznava pač pomembnost ustvarjanja sinergij med različnimi področji, kot sta tudi turizem in šport (zato tudi novo ministrstvo mimogrede, za gospodarstvo, turizem in šport, kjer so te sinergije prepoznane), smo se tudi mi odločili, da bomo naredili poglobljeno analizo.

Začeli smo z delovno skupino, ki je opravila razgovore z vsemi zavodi, z direktorji zavodov in znotraj skupine so bili imenovani svetniki, vodil pa jih je podžupan Boštjan Šeruga. Prišli smo do zaključka, da ta skupina ne more biti tista, ki bo delala strokovne študije, ker za to ni pozvana, niti niso svetniki vsi s tega področja, zato smo najeli Inštitut za javno zasebno partnerstvo, ki ima na tem področju številne izkušnje. Temeljito so pregledali vso pravno dokumentacijo, torej vse, kar je potrebno, da se sploh kaj takega izvede. Študija variant je izhajala iz treh predpostavk, torej da se nič ne spremeni, da se trije zavodi ukinejo in da se zavodi v bistvu združujejo. In kot najbolj optimalna rešitev se je pokazala pripojitev zavodov.

To je oblika, ki omogoča kontinuiteto, ker za seboj potegne prenos vseh pogodb, vseh pravic zaposlenih, tudi vse tekoče projekte, vse veljavne pogodbe. Odločili smo se, da je najbolj primeren zavod za pripojitev Zavod za turizem, ker je med drugim tudi tisti, ki ima največji budžet, največ strokovnih sodelavcev in največ evropskih projektov v teku, ki pa so trenutno financirani tako, da s tem ne ogrožamo izvedbe teh projektov. Poleg tega je tudi nacionalna strategija za turizem predvidela, bodo določeni pogoji zapisani za ohranitev destinacije, torej to, kar Ptuj dejansko je in strokovne podlage so predvidele, da se za to pripoji k temu.

Kar se zadeva kadre lahko zagotovim, da se vsem v zavodih zaposlenim za nedoločen čas pogodbe prenašajo. Torej zaposleni ne izgubljajo nobenih pravic, dejstvo pa je, da enemu od direktorjev preneha mandat, en zavod trenutno tako ali tako nima direktorja, direktorica Zavoda za turizem Ptuj pa ima mandat še pol leta. To pomeni, da bomo v tem obdobju lahko izpeljali vse te prenose, vse procese in se potem z povsem novimi stvarmi lotili novega razpisa za novo vodstvo, ki bo pa potem moralo seveda organizacijsko, strukturno, predvsem pa vsebinsko predvideti delovanje novega zavoda.

Bistvo imamo, trdno stojimo za tem, za uporabnike pa se ne spreminja absolutno ničesar. Zato zavračam kakršnakoli namigovanja, da bodo športni klubi zgubljali sredstva za delovanje in da bodo plačevali termine. To je absolutno laž in ne vem, zakaj se nekdo tega poslužuje. V MO Ptuj smo tudi že sklicali sestanek z vsemi športnimi klubi z namenom, da to pojasnimo. Nič se jim ne bo spremenilo. Trdim ravno obratno. Lahko pa čisto samozavestno in nekritično trdim, da se je v mojem prejšnjem in zdajšnjem mandatu v športu storilo ogromno, da smo imeli veliko vlaganj, ki jih prejšnja leta ni bilo, in da smo se skozi ta proces izkazali kot izjemno verodostojen partner našim klubom. Na občini imamo strokovno usposobljene sodelavce, ki so klubom vedno bili v oporo in podporo (suport), klubi pa so na občini vedno našli sogovornika in razumevanje. In to ostaja in to se ne spreminja. Mi bomo tudi v tem procesu prenosa in ustanavljanja novega zavoda seveda absolutno podpirali vse te tri segmente, zato, da ne bo občutka, da se na koga pozablja. Znotraj novega zavoda bodo trije enakomerni stebri, enakovredni stebri: turizem, šport in mladi. Kot pa sem že v začetku dejala, ogromno razpisov gre v smeri iskanja sinergije, in če je tu tista dodana vrednost, da bomo lahko ustvarjali neke nove zgodbe, da bomo lahko za naše ljudi in tudi za tiste, ki ustvarjajo, prepeljale neka dodatna sredstva, da bomo lahko bogatili naš prostor, potem je to prava pot in v tem ne vidim nič slabega. Pojavljajo se tudi vprašanja o konkretnem prihranku in lahko povem, da tudi če je konkretni prihranek nič, je potem pomembno skupno delo, trenutni kadri in vsa sredstva, ki jih imaš na voljo in jih daš na kup. Prepričana sem, da s primerno reorganizacijo dela in obremenitvijo ljudi lahko delamo več ter bolje in to je cilj. V tem trenutku ne govorimo o tem, da smo nezadovoljni z delovanjem zavodov. Trdimo pa, da so še rezerve, da lahko delamo še bolje. In konec koncev, ustanovitelj ima pravico si oblikovati zavode, tako da bodo dejansko servis ljudem, da bodo razbremenili tudi občinsko upravo, ker za to jih ustanavljamo, da se del nalog prenese na zavode, da so avtonomni in da v svojem delu seveda avtonomno delujejo. Razumem nek strah, ki se pojavlja vsakič, ko pač napovedujemo neke spremembe, ampak spremembe so stalnica, ki se zgodijo v življenju. Brez sprememb ne bi bilo razvoja in za to zgodbo tisoč procentov stojim. Vsi skupaj, ki smo to tudi zamislili, pa menimo, da bo to ena zgodba o uspehu. Seveda so znotraj odloka še nekatere nedorečene stvari in v osnutku smo predvideli petčlanski svet zavoda in zagotovo se bo razširil, ker so že svetniške skupine, pa tudi uporabniki že podali pobudo, da bi bil malo širši. Zagotovo bo tukaj še prišlo do spremembe. V odloku predvidevamo tudi tri strokovne svete, tako da vsak izmed stebrov ima svoj strokovni svet, kar se nam zdi zelo pomembno za to, da vključujemo tisto strokovno javnost v delovanje zavodov. Menim, da s skupnimi močmi, če si ne bomo metali preveč polen pod noge in bomo bolj odprtih glav sprejemali te spremembe, bomo res lahko naredili veliko za Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. septembra 2023.)

Na vrh