Domov » Novice » Športni projekti pripravljeni in prijavljeni za obnovo

Športni projekti pripravljeni in prijavljeni za obnovo

Sportna infrastruktura
Mestna ob?ina Ptuj se je prijavila na razpis Fundacijo za šport za sofinaciranje obnove športne infrastrukture. Prijavljeni projekti so prenova sinteti?ne prevleke atletske steze, obnova osrednje dvorane v športni dvorani Mladika in prenova podlage košarkarskega igriš?a pri Mestne stadionu. Najve?ji izmed treh projektov je obnova dotrajane atletske steze, katere osnovna ocenjena vrednost projekta znaša okrog 90 000 evrov. Po vrednosti drugi najve?ji obnovitveni projekt v letu 2015, ki je ocenjen na približno 40 000 evrov bi naj bil obnova osrednje dvorane v športni dvorani Mladika. Ta je pred kratkim že dobila novo zunanjo podobo, sedaj pa je ?as, da bi se uredili tudi glavni vadbeni prostori te najstarejše ptujske športne dvorane. Tretji projekt je prenova podlage košarkarskega igriš?a pri Mestne stadionu, na katerem je vadbena površina precej uni?ena in na dolo?enih mestih tudi nevarna za uporabnike. Mestna ob?ina Ptuj bov prora?unskem letu 2015 zagotovila finan?na sredstva za izvedbo investicij in te se bodo realizirale tokom prihodnjega leta, ?e bodo odobrena tudi sredstva s strani Fundacije za šport.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. decembra 2014.)

Na vrh