Domov » Novice » Cirkuške počitnice za otroke z ZUM Kreativo

Cirkuške počitnice za otroke z ZUM Kreativo

zum kreativa

Otroci lahko svoj prosti ?as med po?itnicami preživljajo na najrazli?nejše na?ine. Med naborom številnih delavnic in dogodkov so za u?enje cirkuških veš?in poskrbeli v ZUM Kreativi. Cirkuške po?itnice z ZUM Kreativo so dvoriš?e Fürstove hiše napolnile z nadebudnimi otroki, ki so spoznavali svet cirkusa. Zakaj prav cirkus? Ker združuje in povezuje. Med po?itnicami bi lahko otroci po?eli karkoli, a so se odlo?ili prav za cirkuško preživljanje prostega ?asa, saj jih veseli žongliranje, akrobatika, želeli pa so se nau?iti kaj novega. Mentorji in izvajalci so bili nad otroki navdušeni, saj so pokazali veliko mero znanja, energije in pripravljenosti na u?enje novih re?i, predvsem pa niso sedeli za ra?unalniki in televizijo. Pridobljeno znanje in veš?ine celega tedna so otroci zapakirali v ?isto pravo cirkuško predstavo, s katero so navdušili. Prosti ?as so tako ve? kot koristno preživeli, se nau?ili cirkuških veš?in, predvsem pa stkali nove vezi in prijateljstva.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. julija 2016.)

Na vrh