Domov » Novice » Zabava » Ilustracija potuje – knjigo zaznamuje

Ilustracija potuje – knjigo zaznamuje

V razstaviš?u Knjižnice Ivana Potr?a Ptuj so v ?etrtek, 5.aprila, odprli razstavo originalnih ilustracij Damijana Stepan?i?a. Damijan Stepan?i? je z ilustracijami opremil že okrog 150 knjižnih enot. V ptujski knjižnici je razstavil ilustracije v treh sklopih. V prvem so predstavljene ilustracije iz knjige Mihec gre prvi? okrog sveta, avtorja Andreja Rozmana Roze, v drugem iz knjige Ujet ribi? pisca Slavka Pregla, sledijo pa revijalne ilustracije iz revije moj planet, ki spadajo k Stepan?i?evim avtorskim ?lankom.

2. aprila je mednarodni dan knjig za otroke in mladino. Konec marca pa so po slovenskih knjižnicah in muzejih zaklju?ili tudi dve akciji za osnovnošolce in sicer Slovenski knjižni?no muzejski kviz in Moja najljubša knjiga 2007. Na ptujskem obmo?ju je akciji vodil in koordiniral mladinski oddelek knjižnice Ivana Potr?a Ptuj, sodelovale pa so šolske knjižnice. Ob reševanju kviza so slovenski osnovnošolci spoznali znane Slovence in njihova domovanja, ki so urejena kot spominske hiše. Pravilne rešitve kviza je ob koncu marca, ko se je akcija zklju?ila, oddalo 84 osnovnošolcev iz osmih šol, reševanje kviza pa je bilo povezano tudi z bralno zna?ko.

Mladi bralci so izbirali tudi svojo najljubšo knjigo. Na ptujskem obmo?ju je sodelovalo 16 knjižnic, glasovalo pa je 2143 otrok. Najljubša knjiga ptujskih osnovnošolcev je zbirka Anica pisateljice Dese Much, najljubša v slovenš?ino prevedena knjiga pa je zbirka mala ?arovnica Lili.

Na vrh