Domov » Novice » Izobraževanje » Novoletni bazar na OŠ Mladika

Novoletni bazar na OŠ Mladika

V mesecu decembru se še posebej spomnimo na tiste, ki imajo manj, kot imamo sami. Zato so na Osnovni šoli Mladika pripravili tehniški dan, na katerem so u?enci ustvarjali izdelke za prodajo na boži?nem bazarju. Boži?ni bazar na OŠ Mladika je tradicionalni dogodek v mesecu decembru. U?enci v dobrodelne namene ustvarjajo izdelke in raznih materialov. Te izdelke razstavijo na boži?nem bazarju, kjer jih lahko starši in u?itelji kupijo, s tem pa pomagajo pomo?i potrebnim. Prav zaradi dobrodelne note je bazar postal tradicionalen, vsi ki ustvarjajo pa se zavedajo, da pomagajo so?loveku. Z zbranimi prispevki bodo pomagali tistim, ki zaradi pomanjkanja ne ob?utijo ?arov praznikov tako kot tisti, ki imajo vsega v izobilju. Prav to pa je simbolika meseca decembra – dajati in svojo sre?o deliti z drugimi.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. decembra 2011)

Na vrh