Domov » Novice » Zabava » Šolske potrebščine so nujen izdatek

Šolske potrebščine so nujen izdatek

Družinski prora?uni so v poletnih mesecih zelo obremenjeni. Poleg stroškov dopustovanj, so tukaj še nakupi šolskih potrebš?in. Konec avgusta naj bi osemdeset odstotkov osnovnošolcev že imelo potrebne delovne zvezke, medtem ko se prodaja srednješolskih knjig pove?a v septembru. Starši poskušajo stroške šolskih potrebš?in zmanjšati z izposojo u?benikov v šolskih u?beniških skladih.

Objavljeno v Ptujski kroniki dne 20.8.2011

Na vrh