Domov » Novice » Zabava » Svetovni dan učiteljev

Svetovni dan učiteljev

Društvo ravnateljev ptujskega podro?ja in obmo?ni organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter Sindikata vzgoje in izobraževanja so pretekli teden pripravili slovesnost ob Svetovnem dnevu u?iteljev. Slavnostni govornik je bil Ciril Zlobec. Svetovni dan u?iteljev je bil razglašen z namenom ljudem približati poslanstvo ter dosežke u?iteljev na podro?ju vzgoje in izobraževanja. Na ptujskem so najbolj zaslužnim na tem podro?ju podelili Žge?eve plakete in priznanja…Odnos u?itelj u?enec-u?itelj se je skozi obdobja spreminjal, spremenil pa se je tudi položaj u?itelja neko?-danes. Neko? je bil poklic u?itelja cenjen, danes pa imajo ob?utek, da je tega vse manj in si želijo, da bi se njihov položaj spremenil na bolje…Vzgojitelji, u?itelji, profesorji so tisti, ki u?ijo in izobražujejo bodo?e strokovne kadre. Glede na zahtevnost njihovega dela, pa bi moral biti primerno urejen tudi njihov položaj v družbi. ?e je ali ni, bo presodil ?as, zagotovo pa ni tak, kot je bil neko?.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. oktobra 2011)

Na vrh