Domov » Novice » Izobraževanje » Učenje in izobraževanje odraslih v občini za kakovost življenja in razvoj občine

Učenje in izobraževanje odraslih v občini za kakovost življenja in razvoj občine

Andragoško društvo Slovenije je v sodelovanju z Ministerstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije v prostorih Ljudske univerze na Ptuju pripravilo strokovni posvet z naslovom Fokusne skupine – U?enje in izobraževanje odraslih v ob?ini za kakovost življenja in razvoj ob?ine. Lokalne skupnosti so v glavnem ustanoviteljice izobraževalnih univerz ali centrov, a kljub dobro izdelanim programom na podro?ju celotne Slovenije lokalne skupnosti v glavnem premalo pomagajo pri financiranju razli?nih vrst izobraževanja za odrasle. Na posvetu so bile glavne teme sedanja ureditev in dejavnosti izobraževanja odraslih v ob?inah, primeri dobrih praks in oblikovanje pobud za Ministrstvo za šolstvo in šport.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. novembra 2011.)

Na vrh