Domov » Novice » 2. in 3. skupina terapevtskih zdravil

2. in 3. skupina terapevtskih zdravil

tpz

Zdravstvena blagajna bo veliko prihranila tudi na ra?un uvedbe terapevtskih skupin zdravil. Kako je bila sprejeta 2. skupina in kaj bo prinesla 3., smo preverjali v Lekarnah Ptuj. V januarju je bila uvedena 2. skupina terapevtskih zdravil, ki je farmacevtov in zdravnikom povzro?ala kar precej dela, zmedo pa je naredila tudi pri pacientih, saj je bilo treba ogromno zdravil dopla?ati. Industrija je nato za?ela cene prilagajati, zato so se dopla?ila zmanjšala. V tem trenutku je veliko takih zdravil, kjer dopla?ila ve? niso potrebna ali pa so zelo majhna. Najve?ji problem pri dopla?ilih pa? predstavlja to, da ?e se pacienti z njim ne strinjajo, morajo nazaj k zdravniku in to so ljudem velikokrat težko razložili. V marcu pa pri?akujejo uvedbo že 3. skupine zdravil, acetilsalicilno kislino in imatinib, kjer gre za skupine s posamezno zdravilno u?inkovino, zato je farmacevte oblikovanje te skupine malce presenetilo. Kako bo z dopla?ili za to skupino še ne vedo, saj še niso znane najvišje priznane vrednosti. Ker so dopla?ila pri ostalih skupinah zdaj vendarle toliko nizka, se pacienti zanje odlo?ajo. Tudi sicer jim farmacevti priporo?ajo, da ostanejo na tisti predpisani terapiji, ki je za njihovo zdravje najbolj primerna.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. februarja 2014.)

Na vrh