Domov » Novice » Zdravje » Bo zdrav tisti, ki si bo to lahko privoščil?

Bo zdrav tisti, ki si bo to lahko privoščil?

Ob Rebalansu je bil sprejet tudi z njim tesno povezan Zakon o uravnoteženju javnih financ. Paketi var?evalnih ukrepov so posegli v vsa ministrstva, zelo evidentno tudi na podro?je zdravstva. Preverjali smo kako se rezi poznajo v lekarniški dejavnosti. Var?evalni ukrepi so lekarnam naredili kar nekaj preglavic, pa ne zaradi narave ukrepov, temve? zaradi izjemno kratkega roka za uveljavitev. Najbolj se to pozna pri zagotavljanju medicinskih pripomo?kih pri inkontinenci, pri sladkornih bolnikih in pri tistih z umetno izpeljanim ?revesom in urostomo, saj so se tu cenovni standardi precej znižali, potrebno pa je bilo najti dobavitelje, ki zagotavljajo pripomo?ke v okviru cenovnih standardov. Kar pa je bilo nemogo?e storiti takoj, zato je to predstavljalo velik problem, saj so nove smernice veljale isti dan, ko je bil zakon objavljen, cene pa se vendarle ne da rezati na pol. Ukrep je tako posegel na podro?je medicinskih pripomo?kov, kjer bodo spremembe ob?utili sami uporabniki. Vsi dobavitelji namre? ne bodo znižali cen pod ta cenovni standard, zato bodo tisti, ki bodo želeli ostati pri istih pripomo?kih, morali ponekod razliko v ceni dopla?ati. Res, da ne bo šlo za velike zneske, a je v kriznih ?asih relativno, kaj je za nekoga veliko in kaj ne. Da le ne bi prišlo do tega, da bo kakovostno zdrav tisti, ki si bo to lahko privoš?il.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. julija 2012)

Na vrh