Domov » Novice » Dan slovenskih lekarn v znamenju kroničnih zdravil in bolnikov

Dan slovenskih lekarn v znamenju kroničnih zdravil in bolnikov

Jutri bomo obeležili 8. Dan slovenskih lekarn, ki ga organizirata Sekcija farmacevtov javnih lekarn in Lekarniška zbornica Slovenije, posve?en pa bo zdravilom in kroni?nim bolnikom. Na jutrišnji Dan slovenskih lekarn bodo farmacevti bolnike pou?ili, kako ravnati z zdravili, kaj vse morajo o njih vedeti. S starostjo se namre? pove?uje število kroni?nih obolenj, zato je izjemnega pomena, da jih znamo pravilno zdraviti. Ker 350-060 vedno ve? ljudi uporablja ve? zdravil so?asno, farmacevti opozarjajo na možne interakcije med zdravili. Pri bolnikih, ki se zdravijo z ve? razli?nimi zdravili, je še posebej priporo?ljiva osebna kartica zdravil, katero se zapisujejo informacije o zdravilih, ?as jemanja, koli?ina, ipd. Ob 640-460 dnevu Slovenskih lekarn pa so pripravili tudi posebno knjižico, ki jo bodo razdelili vsem tistim, ki želijo izvedeti ve? o zdravilih in kroni?nih bolnikih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. septembra 2012.)

Na vrh