Domov » Novice » Zdravje » Obdavčitev nezdrave prehrane

Obdavčitev nezdrave prehrane

Sladke pija?e, sladkarije, živila z visokim deležem nasi?enih maš?ob, bodo, ?e se bodo uresni?ila razmišljanja Ministrstva za zdravje, na novo obdav?ena. S tem bi zmanjšali prora?unsko luknjo, hkrati pa spodbujali k razvoju posameznikovih prehranjevalnih navad. Ob ideji o teh novih trošarinah se poraja vprašanje, kdo bo dolo?al, katera hrana je nezdrava. Na živilih so ozna?ene kalori?ne vrednosti, pri ?emer je pomembno to, ali gre za osnovno živilo, ali je izdelek predpe?en, polpripravljen. Posebej previdni moramo biti pri ocvrtih izdelkih z veliko vsebnostjo nasi?enih maš?ob. Ne glede na to ali bo nezdrava hrana obdav?ena ali ne, je odlo?itev vsakega posameznika, kako se bo prehranjeval. Zagotovo pa bo naša življenja doba daljša, ?e bomo pazili, kaj jemo, koliko se gibljemo in kako živimo.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. septembra 2011)

Na vrh