Domov » Novice » Zdravje » Obnovljivi recept

Obnovljivi recept

S 1. julijem letos se je v Sloveniji pri?elo s postopnim uvajanjem izdajanja zdravil na obnovljive recepte za kroni?ne terapevtske skupine zdravil. Kaj prinaša tovrstni recept in na kaj morajo biti pozorni bolniki, smo preverili v eni od ptujskih lekarn. Obnovljivi recept je recept, ki velja leto dni in nanj lahko pacient dviguje predpisana zdravila. Ta novost prinaša prednosti, saj pacient ne rabi vedno znova po recept k zdravniku, se pa je s tem pove?ala obremenitev farmacevtov. Ker obnovljiv recept ostane v lekarni, morajo biti pacienti pozorni na kar nekaj stvari. Recept zagotovo prinaša veliko prednosti, hkrati pa zahteva ve?jo pozornost samih bolnikov, ki morajo ob vsaki morebitni spremembi bolezni to zaupati farmacevtu v lekarni ali zdravniku. Obnovljiv recept namre? ne pomeni, da leto dni, kolikor traja njegova veljavnost, ne opazujemo svojega zdravja, opazovati ga moramo še toliko bolj.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. novembra 2011)

Na vrh