Domov » Novice » Odprtje Centra za krepitev zdravja Ptuj

Odprtje Centra za krepitev zdravja Ptuj


V sredo so se tudi uradno odprla vrata novega Centra za krepitev zdravja Ptuj, ki deluje v prostorih Zdravstvenega doma Ptuj. Otvoritev tega centra predstavlja pomemben mejnik v skupnem prizadevanju za dvig kakovosti življenja in ohranjanje zdravja skupnosti.

Najpomembneje je, da so vsi programi brezplačni. Potrebna je napotitev osebnega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz referenčnih ambulant.

V Centru za krepitev zdravja se bo moč srečati z inovativnimi programi in strokovnjaki, ki bodo pomagali na poti do optimalnega zdravja. Skozi pestro paleto storitev, vključno z najsodobnejšo tehnologijo, svetovanjem prehranskih strokovnjakov, vadbo pod vodstvom izkušenih trenerjev oziroma fizioterapevtov ter številnimi drugimi aktivnostmi.

Center za krepitev zdravja deluje v okviru Zdravstvenega doma Ptuj, direktorica je v svojem nagovoru poudaril pomen delovanja centrov za krepitev zdravja v skrbi za boljše zdravje prebivalcev: »Danes je velik dan. Sredstva za Center za krepitev zdravja je zagotovilo ministrstvo za zdravje, program na državni ravni koordinira NIJZ. Znotraj hiše smo pridobili 12 novo zaposlenih. Ta center bo deloval za celotno naše področje, se pravi UE nekdanje občine Ptuj. Delovali bomo tako znotraj hiše kot tudi navzven. Naše dejavnosti se lahko poslužujejo dejansko vsi prebivalci. To velja tudi za delovne organizacije, delavnice so namenjene predvsem zdravemu načinu življenja. V prostore kjer deluje Center za krepitev zdravja, je sicer ZD Ptuj v preteklosti vložil približno 1.000.000 EUR,« je med drugim povedala direktorica ZD Ptuj, ga. Metka Petek Uhan.

Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ptuj je nastal na podlagi prijave na razpis, ki ga je v preteklem letu objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. S prvim septembrom je prišlo do nadgraditve Zdravstveno vzgojnega centra v Center za krepitev zdravja, katerega delovanje zajema občine Spodnjega Podravja.

V Centru za krepitev zdravja izvajajo standardizirane zdravstveno-vzgojne psiho edukativne delavnice, individualna svetovanja in aktivnosti krepitve zdravja za vse populacijske skupine.

Aktivnosti Centra za krepitev zdravja so aktivnosti v ob porodnem obdobju, aktivnosti za otroke,

mladostnike in starše ter aktivnosti za odrasle. Vodja Centra za krepitev zdravja, Uroš Železnik: »Delavnice se delijo sicer na osnovne oziroma temeljne delavnice in pa tiste razširjene, mi jih imenujemo poglobljene delavnice. Do teh delavnic pride vsak udeleženec bodisi z napotitvijo osebnega zdravnika bodisi z napotitvijo diplomirane medicinske sestre iz referenčne ambulante. Seveda pa v temeljne delavnice ni potrebna nobena napotitev. Temeljne delavnice so namenjene predvsem za izobraževanje posameznikov, kaj pravzaprav zdrav življenjski slog je, kateri so tisti dejavniki tveganja, ki ogrožajo naše zdravje. Kar se pa poglobljenih delavnic tiče, so pa delavnice, ki trajajo več tednov zaporedoma. Tam jih pa opolnomočimo z veščinami in znanjem, kako sami spremenijo vedenjski slog, življenjski slog in jih seveda nekako opolnomočimo, kaj za svoje zdravje narediti od zdrave prehrane do delavnic, gibanja. To so večtedenske delavnice, ki pa trajajo od 10 pa vse do 16 tednov.«

S povezanim in tesnim sodelovanjem zdravstvenih delavcev na področju preventive, z izvajanjem sodobnih delavnic in neposrednim delom v lokalni skupnosti, ki temelji na načelu skupnostnega pristopa so centri za krepitev zdravja bolj učinkoviti ter lahko dosežejo večje uspehe pri krepitvi in ohranjanju zdravja ter zmanjševanju neenakosti v zdravju. Programi, ki se izvajajo v okviru Centra za krepitev zdravja so financirani s strani NIJZ.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. decembra 2023.)

Na vrh