Domov » Novice » Pol milijona evrov izgube ptujske bolnice v prvih šestih mesecih leta

Pol milijona evrov izgube ptujske bolnice v prvih šestih mesecih leta

 

Bolnica Ptuj - poslovanje 1 - 6 2014
Na 10. redni seji sveta zavoda Splošne bolnice doktorja Jožeta Potr?a je bilo na dnevnem redu dvanajst to?k. Tretja je bila poro?ilo o poslovanju za obdobje od prvega do šestega meseca letošnjega leta. Tako je prvo polovico leta 2014, zaklju?ila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini nekaj manj kot 505 tiso? evrov. Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja v obdobju januar-junij znaša skoraj 294 tiso? evrov oziroma nekaj manj, kot 49 tiso? evrov na mesec. Preostali znesek presežka odhodkov nad prihodki je iz naslova pla?ila drugega obroka odprave tretje ?etrtnine pla?nih nesorazmerij. Splošna bolnica doktorja Jožeta Potr?a Ptuj nadaljuje z izvajanjem sanacijskega na?rta in vpeljuje dodatne varc?evalne ukrepe. Na seji sveta zavoda ptujske bolnice so ob finan?no in poslovnem poro?ilu o poslovanju bolnice za prvih šest mesecev letošnjega leta bile med pomembnejšimi to?kami kadrovska situacija v bolnici, poro?ilo o minuli kriminalisti?ni preiskavi in podali so tudi aktualne informacije o stanju za izgradnjo urgentnega centra.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. septembra 2014.)

Na vrh