Domov » Novice » Pozitivno poslovanje ptujske bolnišnice v letu 2022

Pozitivno poslovanje ptujske bolnišnice v letu 2022


V ponedeljek je potekala 16. redna seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, na kateri so člani sveta obravnavali Letno poročilo o poslovanju bolnišnice, inventurni elaborat za leto 2022, poročilo revizorja o notranjem revidiranju za leto 2022, izplačilo redne delovne uspešnosti, oceno za napredovanje plačne skupine B in seznanili so se s potekom izgradnje Urgentnega centra Ptuj.

Svet zavoda je poslovanje bolnišnice v letu 2022 ocenil za uspešno. Z realizacijo pogodbene vrednosti, ter ostalimi prihodki je bolnišnica v letu 2022 dosegla vrednost celotnih prihodkov v višini 37.523.198 EUR, kar je zadoščalo za pokritje vseh odhodkov v višini 37.439.057 EUR in se konec poslovnega leta izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 84.141 EUR, kar je rezultat tudi racionalnega ravnanja z vsemi viri. Ob enem je stabilna tudi likvidnostna situacija zavoda, saj na dan 31.12.2022 ta praktično nima zabeleženih zapadlih obveznosti. Glede na uspešno poslovanje je Svet zavoda obravnaval in določil obseg sredstev za redno delovno uspešnost plačne skupine B. Investicijske aktivnosti sledijo letnemu finančnemu načrtu. Med njimi največje, to so izgradnja urgentnega centra ter zamenjava bolnišničnega informacijskega sistema potekajo skladno z načrtovanim, dočim je prenova bolnišnične lekarne uspešno zaključena.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. marca 2023.)

Na vrh