Domov » Novice » Prednosti in slabosti obnovljivega recepta

Prednosti in slabosti obnovljivega recepta

1. julija 2011 se je v Sloveniji pri?elo postopno izdajati zdravila na obnovljive recepte. Preverjali smo, kako se je v tem ?asu prijel ta recept in kako so se nanj navadili pacienti. Obnovljivi recept se je v ?asu od postopne uveljavitve, vsaj v našem okolju, precej dobro prijel, morda celo predobro. V lekarnah se soo?ajo z zelo pogosto težavo – ljudje namre? kljub temu, da recept velja leto dni, na to pozabljajo. ?e bi pacient z novim receptom šel v katero drugo lekarno, bi obstajala nevarnost, da bi jemal ve? zdravil, kot jih potrebuje. Tako se ni pove?ala le obremenitev farmacevtov, ampak tudi skrb, da ne bi zaradi nerazumevanja prihajalo do podvajanj. Recept zagotovo prinaša veliko prednosti, a terja tudi veliko pozornost s strani pacientov. Ker pa slednji o receptu niso bili dovolj dobro obveš?eni, prihaja do težav, ki se jih trudijo odpravljati v lekarnah.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. decembra 2012.)

Na vrh