Domov » Novice » Problematika delovnih terapevtov v Sloveniji

Problematika delovnih terapevtov v Sloveniji

delovna terapija

Delovna terapija kot zdravstvena stroka pomaga ljudem z neko diagnozo k ?im ve?ji samostojnosti ter kvaliteti življenja. A se kljub pomembnosti v slovenskem prostoru soo?a z veliko težavami. Poklic delovnega terapevta je poklic prihodnosti, a žal, v Sloveniji še vedno premalo poznan in cenjen. Delo terapevta je celostno usmerjeno na ?loveka in na njegove individualne potrebe, preko aktivnosti, ki omogo?ajo ?im ve?jo samostojnost za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Bolnišni?no okolje je prilagojeno, zato bi bolniki pri okrevanju delovne terapevte potrebovali doma, v doma?em okolju, kjer skrb prevzamejo svojci, a to ni strokovna obravnava. Tako se bolniki po možganski kapi še kako zavedajo potreb po delovnih terapevtih. Že številka bolnikov pove, koliko delovnih terapevtov bi potrebovali. Ti, ki so kon?ali šolanje pa se soo?ajo s problemom zaposlitve. Po ve?ini so zaposleni v ustanovah, torej zavodih in bolnišnicah, a bo to stroko treba prenesti v skupnost, na uporabnikov dom, kjer jih ta najbolj potrebuje. A temu bo morala prisluhniti država, pa tudi družba bo morala prepoznati to potrebo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. oktobra 2013.)

Na vrh