Domov » Novice » V jeseni načrtovana uvedba prvih terapevtskih skupin zdravil

V jeseni načrtovana uvedba prvih terapevtskih skupin zdravil

terapevtske skupine zdravil

V jeseni je na?rtovana uvedba prvih terapevtskih skupin zdravil, ki bo poskušala obvladati stroške za zdravila. V Lekarni Ptuj smo preverjali, kaj bo ta uvedba prinesla. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z uvedbo terapevtskih skupin zdravil na?rtuje var?evanje v višini nekaj milijonov evrov. Farmacevti so mnenja, da je bilo premalo komunikacije med izvajalci, pa tudi javnost o tem ni dovolj seznanjena. Naj spomnimo kaj so terapevtske skupine zdravil – v eno skupino so združena vsa zdravila za zdravljenje dolo?ene bolezni. Pri dve napovedani terapevtski skupini sta kontracepcija in inhibitorji protonske ?rpalke, zdravila za zdravljenje želod?nih težav. Ena terapevtska skupina bo imela samo eno najvišjo priznano vrednost, torej tisto ceno, ki jo bo zavarovanje pokrilo. ?e bo proizvajal?eva cena višje od te priznane vrednosti, bo moral pacient zdravilo dopla?ati. V kolikor ne, bo moral nazaj do zdravnika, ki mu bo predpisal zdravilo brez dopla?ila. Ob tem se poraja skrb, da bodo kroni?ni bolniki vsake tri mesece dobivali nova zdravila, v kolikor ne bodo pripravljeni ali ne bodo zmogli dopla?ati, kako se bodo na to odzivali v lekarni in da bi prihajalo do podvajanja terapij in s tem možnih neželenih u?inkov. Farmacevti bodo bolnikom poskušali svetovati, da v kolikor to lahko, naj ostanejo pri svojem zdravilu in ustaljeni terapiji. Se nam pa ob tem poraja vprašanje, kaj bo s tistimi, ki si tega dopla?ila ne bodo mogli privoš?iti. Var?evanje v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije že, a kako dolgo bodo ljudje še to zmogli?

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. avgusta 2013.)

Na vrh