Domov » Novice » Zdravje » Zadnja seja SPVCP MO Ptuj v letošnjem letu

Zadnja seja SPVCP MO Ptuj v letošnjem letu

Zadnji? v tem letu se je na seji sestal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. ?lani so ocenili delo iztekajo?ega se leta, pripravili pa so tudi obdobni na?rt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leti 2012/2013. V primerjavi z letoma 2009 in 2010 so se prometno varnostne razmere v letošnjem letu nekoliko poslabšale. ?lani so obravnavali tudi obdobni na?rt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leti 2012/2013, ki se ne bo bistveno razlikoval od predhodnega, se pa bodo še bolj osredoto?ili na tiste ciljne skupine, ki so v prometu najpogosteje udeležene v prometnih nesre?ah. Tako bodo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj tudi v prihodnje stremeli k osveš?anju vseh udeležencev in k zagotavljanju varnosti v cestnem prometu.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. decembra 2011)

Na vrh