Domov » Novice » Zapleti pri 2. skupini terapevtskih zdravil

Zapleti pri 2. skupini terapevtskih zdravil

2 skupina TZ

Za minuli mesec je bila na?rtovana uvedba 2. skupine terapevtskih zdravil, a se je malce zalomilo, zato je upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklep umaknil. Zaradi napak pri prera?unu dodanih vrednosti za nekatera kombinirana zdravila je bil prvotno izdan sklep o dolo?itvi terapevtskih skupin zdravil preklican. V prvi vrsti je namen uvedbe terapevtskih skupin zdravil znižanje cen zdravil, zato se poraja vprašanje, kaj bo prinesla ta druga skupina, kjer gre za precej bolj kompleksno zdravljenje, kjer zdravil ne bo možno menjevati. Stane Frim iz mariborske OE ZZZS pojasnjuje: „Namen terapevtskih skupin zdravil torej ni uvajanje (obveznih) dopla?il, v vsaki skupini takšnih zdravil bo namre? najmanj eno zdravilo, za katero ne bo potrebno dopla?ati. V primeru zdravstvenih razlogov, ko enakovredno zdravljenje z drugim zdravilom iz terapevtske skupine zdravil ni možno, pa lahko zavarovana oseba prejme zdravilo brez dopla?ila, enako kot to že velja za medsebojno zamenljiva zdravila. Za zdravstveni razlog se šteje alergija na zdravilo ali drug neželeni u?inek zdravila, ki ogroža zdravje zavarovane osebe, in se dokumentira v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe. Pomembno je vedeti, da so razlike v cenah med zdravili, ki so vklju?ena v terapevtske skupine zdravil, zgolj posledica dejstva, da jih izdelujejo razli?ni proizvajalci, medtem ko so takšna zdravila primerljiva glede na njihovo klini?no u?inkovitost in varnost, zato za njihovo dopla?evanje ni nobenega strokovno-medicinskega razloga.“ Najvišje priznane vrednosti zdravil naj bi bile objavljene v za?etku prihodnjega leta, takrat bo ta nova skupina zdravil tudi uvedena. Dvomi o uvedbi pa se z vidika pacientov pojavljalo ne le pri farmacevtih, temve? tudi pri zdravniški stroki.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. decembra 2013.)

Na vrh