Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 1. oddaja – Petv
Na vrh