Projekt Drava-natura 2000 – Petv
Domov » Novice » Projekt Drava-natura 2000

Projekt Drava-natura 2000


V krajinskem parku Šturmovci se nadaljujejo začeta dela v okviru projekta Drava-natura 2000, reka za prihodnost, ki jih kot partner Mariborske razvojne agencije vodi ZRS Bistra Ptuj.

Vloga ZRS Bistra Ptuj kot partnerja v projektu Drava – Natura 2000 je izvedba neposrednih in posrednih projektnih aktivnosti na območju Šturmovcev ter posrednih projektnih aktivnosti – interpretacije na območju Mestne občine Ptuj ter občin Hajdina, Gorišnica, Videm in Markovci. Predmet neposrednih aktivnosti na lokaciji v občinah Markovci in Videm, ki je del krajinskega parka Šturmovci, je opuščanje tradicionalnega kmetovanja s košnjo, steljarjenjem in nepremišljeno sekanje poplavnih logov, ki siromaši izjemno kulturno krajino v Šturmovcih. V projektu vzpostavljamo habitatni tip, po katerem je poznana pokrajina Šturmovcev in jo zaznamujejo mogočni beli topoli in pestri ekstenzivni travniki, na katerih med drugim cvetijo redke divje rastoče orhideje ali kukavičevke. V posrednih aktivnostih projekta je predvidena aktivnost ureditve učne poti Šturmovci, ki obsega ureditve dela poti, utrditve tal, nabavo in montažo osnovnih usmerjevalnih, obveščevalnih in interpretacijskih tabel, zunanjih interaktivnih interpretacijskih enot, razgledišč in elementov za počitek. Operacija je sofinancirana iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Skupna vrednost projekta je dobrih 6.221.000 EUR.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. februarja 2021.)

Na vrh