Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 12. oddaja – 1. del – Petv
Na vrh