Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 12. oddaja – 2. del – Petv
Na vrh