Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 13. oddaja – Petv
Na vrh