Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 14. oddaja – Petv
Na vrh