Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 4. oddaja – Petv
Na vrh