Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 5. oddaja – Petv
Na vrh