Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 6. oddaja – Petv
Na vrh