Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 7. oddaja – Petv
Na vrh