Domov » 2011 » april (Page 17)

Ptuju se skupaj z ostalimi nasmiha naslov Evropske kult. prestolnice!

23. aprila je mednarodna ocenjevalna komisija, ki je pregledala in ocenila prejeto dokumentacijo mest, ki so se potegovale za naziv Evropska kulturna prestolnica, po 4 dneh dela sprejela odlo?itev, da za laskav naziv priporo?i kandidaturo Maribora s partnerskimi mesti Ptuj, Murska Sobota, Novo Mesto, Slovenj Gradec in Velenje. V mestnih ob?inah t.i. vzhodne kohezije so kanidaturo za Evropsko kulturno presto ...

Preberi več

Plavanje: Veliki miting!

Plavalni klub Terme Ptuj bo v soboto, 12. maja in v nedeljo, 13. maja organiziral veliki 3. mednarodni plavalni miting za pokal Term. Na mitingu pri?akujejo ve? kot petsto plavalcev in plavalk iz Nem?ije, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Slovenije.  ...

Preberi več

Nacionalno preverjanje znanja osnovnoŠolcev

Tudi osnovnošolci te dni polagajo svoj prvi zrelostni izpit. V petek, 4. maja, je na slovenskih osnovnih šolah  potekalo eksterno preverjanje znanja iz prvega predmeta, ki je tako kot na srednjih šolah, slovenski jezik. Nacionalnega preverjanja znanja se v tem šolskem letu udeležujejo u?enci šestih razredov, ki se za sodelovanje odlo?ajo sami,  in obvezno u? ...

Preberi več

Knjižni sejem

V knjižnici Ivana Potr?a so ob dnevu knjige pripravili tradicionalni knjižni sejem knjigarn in založnikov. Pripravili pa so tudi posebno akcijo za vse, ki so prekora?ili rok za vrnitev knjig. Ta teden namre? niso zara?unavali opominov. (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 24.4.2007)          ...

Preberi več

ARION – mednarodni seminar za ravnatelje

Na ptujski gimnaziji so v tednu med 10. in 14. aprilom izvedli mednarodni seminar za ravnatelje in strokovne sodelavce s podro?ja izobraževanja. Udeležilo se ga je devet predstavnikov iz evropskih držav. Udeleženci so bili iz Portugalske, Francije, Norveške, Finske, ?eške, Italije in Estonije. Dva izmed njih sta ravnatelja osnovne in srednje šole, ostali so predstavniki zavodov in minis ...

Preberi več

3. SrednjeveŠka Jurijeva tržnica

?lani društva Cesarsko kraljevi Ptuj so v ponedeljek, 23.4., vzporedno s tradicionalnim Jurjevim sejmom pripravili 3. srednjeveško Jurijevo tržnico. ?lani društva in vsi tržni?arji so bili napravljeni v srednjeveška obla?ila. Obrtniki so prikazovali, kako izdelujejo dolo?ene predmete, med njimi pa so bili  tudi kova?, lon?ar, solinar in risar.  (Objavljeno v oddaji Ptuj ...

Preberi več

Odprtje trga električne energije za gospodinjstva

Elektro Slovenija d.o.o. je trenutno edino elektroenergetsko prenosno podjetje v državi. Prvega julija bo Slovenija popolno odprla trg elektri?ne energije tudi za gospodinjstva. Vsi odjemalci bodo tako lahko prosto izbirali najugodnejšega dobavitelja elektri?ne energije.   (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 1.5.2007)       ...

Preberi več

27.april – dan upora proti okupatorju

Na Ptuju so državni praznik 27. april - dan upora proti okupatorju obeležili na Lackovi doma?iji. Pripravili so spominsko slovesnost s kulturnim programom. Nastopili so ?lani moškega pevskega zbora Jezero društva upokojencev Budina-Brstje ter harmonikarja iz ptujske glasbene šole Andrej Kos in Klemen Furman. (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 1.5.2007)       ...

Preberi več

Jadralna regata Ptujčanka

Med 14. in 17. aprilom se je v hrvaškem Biogradu na morju odvijala jadralna regata Ptuj?anka - šesta po vrsti. V njej je sodelovalo blizu 140 jadralcev s Štajerske, Koroške in Ljubljane. Regato so pripravili štirje jadralni klubi s Ptuja, Brodarsko društvo Ranca, Jadralni klub Ptuj, Jadralno športno društvo Felnar in Euronautic yacht klub, v sodelovanj ...

Preberi več
Na vrh