Domov » 2012 » maj (Page 2)

Ponovno meritve hitrosti s samodejno merilno napravo

Medob?insko redarstvo Skupne ob?inske uprave ob?in v Spodnjem Podravju je v?eraj in predv?erajšnjim izvajalo meritve hitrosti s samodejno merilno napravo, ki prekrške slikovno dokumentira. Redarji so meritve hitrosti izvajali na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj in na obmo?ju ob?in Dornava, Kidri?evo, Majšperk, Markovci in Podlehnik. Nadzor se je izvajal na tistih to?kah, kjer so bile v pretek ...

Preberi več

Z majske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Na majski seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj so svetnice in svetniki obravnavali deset to?k dnevnega reda, presenetljivo pa so se najdlje ustavili pri komunalni tematiki. ?eprav je bilo glede na predlagani dnevni red pri?akovati, da bo to ena izmed krajših sej, se je ustavilo pri tretji to?ki Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku. ?eprav je šlo za zaklju ...

Preberi več

Saška bar in Črtomir Goznik najboljši v bowlingu

Zadnji 9. krog pomladanske podjetniške lige v bowlingu je odlo?al o kon?nem zmagovalcu tekmovanja. Dolgo ?asa vodilna ekipa VGP Drava je v derbiju izgubila s Tamesom in je zdrsnila na drugo mesto, medtem ko se je vse poklopilo ekipi Saška bara, ki si je z visoko zmago priigrala naslov zmagovalcev tekmovanja. Med posamezniki je bil v ligaškem delu dale? pred vsemi ?rtomir Goznik, ki je b ...

Preberi več

Kongres svetil ILA

Ptuj je gostil 4. Mednarodni kongres Zveze raziskovalcev svetil ILA. Glavna tema kongresa so bila svetila od prazgodovine do danes. Slavnostne otvoritve se je med drugimi udeležil državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Aleksander Zorn, medtem ko judeležence nagovorila tudi prva dama Slovenije Barbara Mikli? Türk, ki je bila tudi ?astna pokroviteljica kongresa. Na njem je ...

Preberi več

Teden vseživljenjskega učenja znova presenetil

V minulem tednu je Obmo?na služba Ptuj Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje organizirala Teden vseživljenjskega u?enja. Preverjali smo, kaj so pripravili v okviru promocijske kampanje. Teden vseživljenjskega u?enja je najvidnejša promocijska kampanja na podro?ju izobraževanja in u?enja. Življenje nam ponuja številne izzive, spremembe in temu moramo nenehno slediti s pridobivanjem novih z ...

Preberi več

Podelitev nemških jezikovnih diplom

V kulturni dvorani gimnazije Ptuj so podelili nemške jezikovne diplome, ki jih je letos opravilo kar 20 ptujskih gimnazijcev. Slovesnost je spremljala tudi naša ekipa. U?enje tujih jezikov je naložba za prihodnost, daje pa ve? možnosti za iskanje priložnosti tudi v tujini. Nemška jezikovna diploma te možnosti še dodatno pove?a. Ta diploma je klju? za življenje. Mladi ljudje imajo v rokah dokazilo, ki izkazu ...

Preberi več
Na vrh