Domov » 2012 » maj (Page 6)

Ptujsko morje

Ranca je že lep ?as popularno zbirališ?e Ptuj?anov, okoli?anov in turistov, ki ponuja prostor za šport, rekreacijo, sprostitev in zabavo. Na tem podro?ju se odvijajo razli?ne prireditve in predvsem športna tekmovanja Vodna tekmovanja so tako Pokal Jadro Ranca 2012, 20 Rancarija in državno prvenstvo v kajak sprintu na mirnih vodah. Na kopnem pa bodo glavna tekmovanja nogomet na mivki, Be ...

Preberi več

Potreba po novem reševalnem vozilu

V aprilu so v Zdravstvenem domu Ptuj javno odpirali prispele ponudbe za novo nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo. Preverjali smo, s koliko vozili razpolagajo in zakaj je potreba po novem. Kot je to zakonska obveza je treba pri naro?ilih ve?je vrednosti pripraviti javni razpis. Na tokratnega se je za nujno reševalno vozilo prijavil le en ponudnik. Vozilo, ki bo imelo vse najsodobnej ...

Preberi več

Sprejem za mlade ptujske nogometaše

V Ptuju pobratenem mestu Saint-Syr-sur-Loire v Franciji je v za?etku meseca aprila potekal mednarodni turnir za generacijo do enajstega leta starosti Europousse 2012. Med štiriindvajsetimi ekipami je zmagala Nogometne šole Poli Drava Ptuj. Naše ekipe se tega tradicionalnega turnirja udeležuje že petnajst let in za zmago v Franciji je mlade nogometaše sprejel ptujski župan doktor ...

Preberi več

Ženski Nogometni klub MSM Ptuj

Pred leti smo na Ptuju imeli prvoligaško žensko ekipo, ki ji sedaj sledi nova sekcija MSM Ptuj, ki jo vodi Leon Kodri?. V njej so se osredoto?ili na delo z mladimi in zaenkrat imajo okrog petnajst igralk, ki so stare od osem let naprej. Predstavniki ptujskega kluba so obiskali kar štiriindvajset osnovnih šol in tako na treninge prihajajo zaenkrat dekleta iz Starš, Vidma, Markovec ...

Preberi več

Več prometnih nesreč

Varnostne razmere v MO Ptuj so stabilne in ugodne, žal pa se je pove?alo število prometnih nesre?. Nekaj manj je prometnih nesre? z lahkimi telesnimi poškodbami, kar pa ne vpliva na celotno sliko. Dnevi pa so vse toplejši, kar je na ceste že privabilo motoriste, najbolj ogroženo skupino udeležencev v cestnem prometu. Upajo, da bodo uspeli s svojim delom ter z raznimi preventivnimi akcij ...

Preberi več

Aprilska seja ptujskega SPVCP

Na zadnji seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj so ?lani sprejeli Na?rt varnosti cestnega prometa za leti 2012/2013, seznanjeni pa so bili z raznimi akcijami, ki so se izvajale v preteklih mesecih. Na?rt varnosti cestnega prometa se v Mestni ob?ini Ptuj sprejema za obdobje dveh let, najve?ji poudarek pa bo tudi tokrat na izobraževanju razli?nih ciljnih skupin. ?lani so se n ...

Preberi več

Priprave Nine Kolarič za sezono 2012!

?lanica Atletskega kluba Cestno podjetje Ptuj Nina Kolari? se je že pred zimskim delom sezone odlo?ila, da ta del tekmovanj v dvoranah izpusti in se ?im bolje pripravi na poletni del tekmovalne sezone. Odli?na skakalka v daljino je del priprav na sezono opravila na Ptuju in del tudi na Portugalskem. To?nega urnika tekmovanj Kolari?eva zaenkrat še nima, vendar bo ob koncu meseca maja prav gotovo nasto ...

Preberi več

Dan OŠ Mladika v duhu srednjega veka

Konec minulega meseca je minil v znamenju dnevov šol. Slednjega so obeleževali tudi na Osnovni šoli Mladika. Slovesnost, ki so jo pripravili, je bila na temo srednjega veka in je ena od vseh dogodkov, ki so jih pri?eli pripravljati že pred letom dni. Otroci so tak živeli preprosteje, prosti ?as pa so zagotovo preživljali bolj kakovostno. In to so spoznali tudi u?enci, ki so se skozi leto o sre ...

Preberi več
Na vrh